Üniversiteli Kadın Kolektifi Judith Butler – Üniversiteli Kadın Kolektifi

Judith Butler

Judith Butler, 1956 yılında  Cleveland, Ohio’da doğdu. Feminizm, queer teorisi, siyaset felsefesi ve etik kurumlaşmış aidiyetler üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Butler felsefe doktorasını Yale Üniversitesi’nden 1984 yılında aldı ve akabinde tezi Arzu Özneleri: Yirminci Yüzyıl Fransa’sında Hegelci Yansımalar adıyla basıldı. 1980’lerin sonuna doğru, farklı öğretim/araştırma merkezleri arasında (en dikkate değer olanı Johns Hopkins University – Humanities Center, İnsanbilimleri Merkezi), feminizmin “önkabullenilmiş terimlerini” sorgulamak için Batılı feminist teorinin içinde “post-yapısalcı” çalışmalarda bulundu.

Butler, Türkiye’nin güneydoğu illerinde süregelen sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin bir an önce son bulmasını talep eden akademisyen ve araştırmacılardan oluşan bir inisiyatif olan Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin bildirisine imza atan 1128 akademisyen arasındadır.

Feminist kimliği

“Toplumsal cinsiyet bedenin tekrar tekrar sitilize edilmesidir, kastakatı düzenleyici bir çerçeve içinde tekrar edilen bir dizi edimdir. Bu edimler zamanla birleşerek töz görünümünü,bir çeşit doğal varlık görünümünü üretir.”

Butler’a göre toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetin bir uzantısı değildir; verili, doğal ve statik değildir; aksine son derece karmaşık bir süreçte, heteroseksüelliği norm haline getiren son derece ‘katı’ ve ‘düzenleyici’ bir çerçeve içinde oluşur.

judith-butler-cinsiyet-belasi

Butler, lezbiyen, gay, biseksüel ve aseksüel olduğunu belirtmenin cinsel bir kimliği açıklamaktan çok politik bir talebe karşı bir üretim olduğunu belirtti. LGBT’lerin uğradığı yaşamsal şiddet sorununu, heteronormatif bir toplumsal düzenin kriz semptomu olarak çözümleyip, güçlü bir hegemonik eklemlenme için uğraşıyor.

Son zamanlardaki çalışmalarında Queer kuramı ağırlıklı bir temanın belirginleştiğini görüyoruz. Butler için ‘queer’ kimlik için bir terim değil, bir bağlantılı olma durumudur